Home

Bevoegdheden

fietsend manneke
We stellen de focus in op het STOP principe: Stappen en Trappen verdienen de voorkeur. Openbaar vervoer komt op de tweede plaats. Persoonlijk vervoer met de wagen op de laatste plaats.

Actueel

Een drukfout op onze site? Kan gebeuren, maar in dit geval niet want de vraag is: "Wie wint er iets mee?"

Het klimaat wint: windmolens zijn essentieel bij de Vlaamse klimaatdoelstellingen dus ook voor Hulshout.
De burger wint  door mee te participeren.  En met de correcte informatie kunnen we vast aantonen dat "Tegen windmolens vechten" echt...

Jaarlijks leggen we met Groen onze doelstellingen voor het komende werkjaar vast. Een wederkerende thema is ‘kinderen, opvoeden en ouderschap’. Vorige legislatuur besloot om met PIDT en Hulshout, Herselt en Westerlo de  vzw Lokaal Welzijn op te richten: een uniek bovenlokaal project waar een initiatief voor opvoedingsondersteuning in ondergebracht werd.


Ondertussen groeiden...

Vanaf 1 september zijn ze er weer! Iedereen weet dat met "ze" de kinderen zijn die weer naar school moeten/mogen.

Maar niet elke bestuurder went even snel aan deze situatie. Als chauffeur moet je toch wat extra aandacht hebben in het verkeer, de aandacht die jonge kinderen wat minder hebben.

zone 30

Rond de scholen in onze gemeentes zijn er vaste zones waar 24/24 en 7/7...